• LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black

        We think global, aiming for the zenith, whatever the industry or location.       Let us accompany you on the quest

Drepturi de autor de conținut. HUMINTPRO.  CIF  RO40473326, Bursa Moldovei Business Center, Elena Doamna 20-22, 700398 Iași (România)

Condiții de recrutare

 

Notă: Termenii de mai jos se aplică în cazul contractului de tip retained executive search. În acele cazuri când acceptăm un proiect de tip contingency recruitment sau atunci când prezentăm Candidații pe bază speculativă, condițiile de afaceri sunt diferite, onorariul poate fi la un alt cuantum și se plătește o singură dată - când Candidatul acceptă oferta de angajare a Clientului. Procedura diferă, de asemenea.

 

Obiective

În conformitate cu descrierea rolului, cu fișa postului și cu amplasarea proiectului, Humintpro va planifica și va aplica soluția optimă de recrutare. În urma procedurii de căutare (vedeți modul de lucru), vom prezenta câțiva Candidați foarte calificați, din care Clientul va selecta pe cel mai potrivit.

 

Soluțiile noastre de recrutare sunt verificabile prin intermediul a 4 indicatori de performanţă:

 

Timp - progresul înregistrat în proiect este congruent cu termenele limită stabilite;

Calitate - Candidații îndeplinesc toate criteriile cerute de Client; căutarea și selecția este în concordanță cu nevoile de recrutare;

Cantitate - sunt abordați, evaluați și prezentați mai mulți Candidați potriviți; Clientul va putea opta;

Consistența feedback-ului - reacția Candidaților la oferta Clientului, precum și analiza competiției și a pieței în general, pe sectoare, tipuri de companii și niveluri de responsabilități (prin intermediul rapoartelor periodice de status al proiectului).

 

Termene

Procesul de recrutare durează 1 până la 3 luni de la demarare, în funcție de complexitatea și locul derulării misiunii. Primul raport de status al proiectului se face după 12 zile de la start și după aceea, periodic, până când se prezintă o listă scurtă de Candidați eligibili. Procesul de recrutare este considerat îndeplinit atunci când Candidații selectați și Clientul semnează contractul de angajare. Termenul nu include perioada de preaviz necesară Candidatului selectat și nici timpul necesar Clientului pentru a programa interviurile și pentru a decide cu privire la angajare.

 

Onorariul

Onorariul este convenit cu Clienții noștri ca un procent din remunerația totală pentru primul an de lucru al Candidaților. Remunerația include salariul sau comisioanele brute de bază și câștigurile din bonusuri sau prime.

Pentru posturile temporare mai mici de 12 luni, onorariul se aplică pro-rata.

Pentru mai multe proiecte, se poate aplica o reducere.

Contractul de furnizor preferat (Preferred Supplier Agreement) beneficiază în orice caz de o reducere a onorariului.

Ocazional, din respect pentru necesitatea Clienților de a bugeta exact, putem accepta o sumă fixă, estimată la complexitatea misiunii.

Atunci când Clientul angajează mai mult de o persoană din aceeași listă scurtă a unui proiect, pentru o poziție similară sau diferită, în termen de 12 luni de la angajarea primului Candidat, facturăm o sumă suplimentară de 50% din onorariul inițial al proiectului.

Clientul suportă cheltuielile de călătorie ale Candidaților, legate de recrutare.

TVA se percepe la rata standard pentru toate onorariile, dacă este cazul.

 

Facturare

Plata onorariului se va face după cum urmează:

1/3 la încheierea contractului de recrutare

1/3 atunci când Clientul acceptă lista scurtă a Candidaților eligibili

1/3 atunci când contractul este semnat între Candidatul selectat și Client.

Prima și a doua plată sunt convenite la începutul proiectului, la un nivel estimat al pieței.

Onorariul final va fi ajustat în funcție de valoarea reală a ofertei acceptate de Candidat.

În cazul misiunilor complexe, cum ar fi campaniile de recrutare, facturarea poate fi mai flexibilă (vedeți serviciile noastre).

 

Garanții 

Dacă, după ce o ofertă a fost făcută și acceptată, colaborarea dintre Client și Candidat nu începe, deoarece Candidatul își retrage acceptul, Humintpro va găsi un înlocuitor, în aceleași condiții, gratuit.

Garantăm pentru Candidații noștri un an. Dacă în această perioadă, fie Candidatul, fie Clientul vor înceta angajamentul, din motive imputabile nouă, vom începe un nou proiect, în aceleași condiții, gratuit.

Garanția nu se aplică atunci când Clientul face concedieri sau introduce restricții bugetare și acesta este motivul pentru care Candidatul încetează sau nu începe lucrul.

 

Încetarea sau suspendarea proiectului de recrutare

Clientul poate decide să înceteze sau să suspende proiectul de recrutare în orice moment. În acest caz, onorariile deja facturate nu sunt rambursabile. Clientul poate relua proiectul în orice moment, în aceleași condiții, fără costuri suplimentare.

 

Exclusivitatea misiunii

Lucrăm exclusiv pentru fiecare proiect de tip retained executive search, adică nu prezentăm același Candidat mai multor Clienți, în același timp. Proiectele noastre se bazează pe o muncă originală, individualizată, pentru selectarea celor mai calificate profiluri. Nu prezentăm Clienților noștri profiluri "greu de vândut". Dacă introducem un Candidat pe bază speculativă, informăm Clientul în consecință.

Totodată, ne desfășurăm misiunile de recrutare pe baza încrederii în Clientul nostru și cu înțelegerea clară că acesta nu va angaja alte companii de recrutare pentru a gestiona simultan același proiect. În lipsa acestei clauze, atât noi cât și Clientul nostru am aloca în mod inoportun resurse umane și materiale sau timp, iar rezultatul ar fi incert din punct de vedere calitativ (pot fi consultate pe Internet numeroase articole care explică diferența calitativă dintre retained executive search și contingency recruitment).

 

Politica de confidențialitate

Aplicăm o politică strictă de confidențialitate și conformare cu legislația locală. În niciun caz, informațiile comerciale sau industriale ale Clienților nu vor fi divulgate.

Luăm toate măsurile de precauție pentru a ne proteja Clienții de posibilele practici înșelătoare sau neloiale legate de misiunea de recrutare.

În același timp, toate informațiile referitoare la Candidați vor fi utilizate de către Clienți exclusiv în scopul recrutării, în baza unei clauze de non-divulgare. Noi, Humintpro și Clientul, luăm toate măsurile de precauție pentru a proteja situația profesională actuală a Candidaților.

 

Limitări contractuale / off-limits

Pe întreaga durată a contractelor noastre, personalul Clienților nu va fi abordat pentru recrutare de către Humintpro. 

 

Contactați-ne pentru mai multe informații sau pentru a cere un model de contract!